SYSTEM BILLINGOWY

System Billingowy - umożliwia prowadzenie rozliczeń wszelkich usług, z których korzystają Klienci, gwarantując ciągłość przetwarzania i pełne bezpieczeństwo danych.
System gromadzi i przetwarza masowe ilości danych z dowolnych źródeł, kontrolując ich poprawność i kompletność. Zgodnie z podpisanymi umowami (z Klientem docelowym).

Cechy:

  • taryfikowanie wykonanych usług
  • generowanie faktury
  • automatyczna akwizycja wpłat przez interfejsy bankowe
  • wsparcie procesu windykacji należności

Zarządzanie procesami obsługi Klienta, windykacji czy reklamacji funkcjonuje
w oparciu o pełny mechanizm z wykorzystaniem systemu WorkFlow.