DBI - Database of Insured

Database of Insured – przechowuje informacje o polisie, ubezpieczonym, ubezpieczającym i uposażonych oraz wszystkich zdarzeniach ubezpieczeniowych związanych z obsługą danej polisy.

Cechy:

  • tworzenie nowych polis i obsługa już istniejących
  • obsługa płatności
  • drukowanie dokumentów
  • transfer danych do systemów wewnętrznych
  • raportowanie