CCS - Contact Center System

Contact Center System – zapewnia funkcjonowanie w rozproszonym środowisku wielodziałowej firmy (MultiSite). Zintegrowane elektroniczne kanały komunikacji, takie jak: telefon, mail, chat, sms, telefon SIP, SKYPE, ivr, ivvr, czy fax, pozwalają stworzyć elastyczne środowisko contact center, dopasowane do potrzeb dowolnego Projektu.

Cechy:

  • obsługa i zarządzanie Systemem wraz z interfejsami użytkowników zostało oparte o przeglądarkę WWW
  • uniwersalne kolejkowanie
  • ergonomicznie zaprojektowane panele użytkowników
  • zaawansowany skrypter rozmów
  • możliwość integracji sytemu Contact Center z zewnętrznymi systemami WorkFlow, systemami dziedzinowymi, a także bazami danych
  • dodatkowy moduł kontrolny - Monitoring on-line
  • zaawansowany system nagrywania pozwalający na rejestrację zarówno głosu,
    jak i ekranów agenckich