Programy sprzedaży

 

Od momentu powstania spółki wypracowaliśmy wiele racjonalnych i skutecznych procedur, które wpływają na efektywne funkcjonowanie i prowadzenie telesprzedaży produktów naszych Partnerów.
Sprzedaż przez telefon jest wynikiem odpowiedniej selekcji Kandydatów oraz szkoleń personelu, aktywnego monitorowania rozmów i ponownego szkolenia. Słuchamy – wyciągamy wnioski – szkolimy się.
Rozumiemy sprzedaż przez telefon jako proces, którego elementami są:

 

- zdefiniowanie celów projektu oraz wskaźników określających jego efektywność

- zdefiniowanie procesu sprzedaży i dopasowanie go do procesów logistycznych po stronie Klienta/Partnera