Branża telekomunikacyjna

  • obsługa migracji pre-paid do post-paid
  • telefoniczna sprzedaż produktów ubezpieczeniowych (telekom assurance
    – ochrona życia)
  • ochrona zdrowia (ubezpieczenia hospitalizacyjne)
  • ochrona rachunku i aparatu telefonicznego
  • ochrona sprzętu domowego (multigwarancja)
  • pakiety medyczne