Odpowiedzialność społeczna

Podejmujemy również inicjatywy odpowiedzialne społecznie:

  • tworzymy nowe miejsca pracy, bazując na uczciwej polityce personalnej i wartościach etycznych, poszerzamy kompetencje naszych pracowników organizując szkolenia zawodowe, dbamy o wysoki standard oraz bezpieczeństwo warunków pracy
  • sprzyjamy polityce prorodzinnej, oferując kobietom możliwość korzystania z elastycznych form zatrudnienia i wyboru czasu pracy
  • wspieramy czynnie i finansowo domy dziecka oraz placówki pomocy społecznej
  • realizujemy programy wspomagające zmniejszanie ilości odpadów i przekazywanie ich do odzysku