Branża ubezpieczeniowa

  • telefoniczna sprzedaż ubezpieczeń indywidualnych i grupowych
    (polisy na życie i ubezpieczenia majątkowe)
  • obsługa odstąpień i rezygnacji
  • obsługa roszczeń
  • administracja programem ubezpieczeniowym
  • zarządzanie bazą polis

Sprzedaż prowadzona jest na bazach wewnętrznych ubezpieczycieli, bazach zewnętrznych oraz bazach Partnerów (bank assurance, telekom assurance).